Klasyczne kursy językowe nie wyczerpują współczesnej oferty szkół lingwistycznych. Coraz częściej możemy spotkać się z różnego rodzaju specyficznymi metodami nauki języka obcego, które mają przekładać się na większą skutecznością nauki. Mają przyczynić się do szybszego opanowania podstaw danego języka, bardziej efektywnej nauki słownictwa i gramatyki. Jedną z takich nowoczesnych metod nauki angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno szkolnym jest metoda Early Immersion.

Immersja, czyli zanurzenie danej osoby w określonej rzeczywistości. W przypadku szkół językowych dla dzieci, zanurzenie dziecka w języku obcym. W praktyce chodzi o to, aby dziecko uczące się nowego języka, przynajmniej w trakcie nauki, korzystało wyłącznie z tego języka. W związku z tym nauczyciel nie powinien komunikować się z dziećmi w ich języku ojczystym, a tylko i wyłącznie w języku angielskim lub ewentualnie innym języku, którego uczy się dziecko. W praktyce przedszkolnej zwykle wygląda to w ten sposób, że zajęcia językowe prowadzone są przez dwóch nauczycieli, z których jeden stale posługuje się językiem angielskim lub dowolnie innym językiem obcym, a drugi mówi w języku ojczystym dziecka (wydaje polecenia i odpowiada na ewentualne pytania dzieci w języku polskim).

Angielski dla dzieci nauczany metodą Early Immersion wykazuje się dużą skutecznością, jeśli chodzi o zdolność przyswajania przez dzieci nowego słownictwa, a także rozumienia przez nie wypowiedzi w języku angielskim. Oczywiście sama nauka nie ma w tym przypadku charakteru suchej rozmowy. Bardziej przypomina rodzaj zabawy, która angażując dzieci, skłania je do wypowiadania się języku angielskim. Taka zabawa opiera się na wykorzystaniu zdolności naśladowczych dzieci i może mieć charakter zabawy ruchowej, gry dydaktycznej, zabawy muzycznej lub tanecznej. Pomocne w osiągnięci zamierzonego celu dydaktycznego mogą być różnego rodzaju tablice, podręczniki, materiały audio i wideo. Wybór konkretnych środków zależy wyłącznie od decyzji nauczyciela, ale zawsze powinien być dostosowany do wieku dzieci. Trzeba pamiętać, że angielski dla dzieci w wieku przedszkolnym nie może być zajęciem wyczerpującym, ponieważ w szybkim czasie zniechęcimy dziecko do uczestnictwa w takich zajęciach. Miasta, w których można zajęcia językowe dla dzieci z wykorzystaniem tej metody nauczania to m.in. Warszawa, Kraków czy Poznań.

Metoda immersji stosowana jest również w nauczaniu osób dorosłych i najczęściej kojarzona jest z niezwykle intensywnymi kursami językowymi, które pozwalają na opanowanie danego języka w bardzo krótkim przedziale czasowym. Tak zwane „całkowite zanurzenie” jest niezwykle skuteczne, ale też niezwykle wyczerpujące i wymagające pełnego zaangażowania ze strony osoby uczącej się.