Wpływ rtęci na środowisko i ludzi został uznany za tak niekorzystny, iż większość Państw zakazało użytkowania tej substancji. Amalgamat stosowany kiedyś w stomatologii posiada w swoim składzie cząsteczki rtęci, dlatego też aktualnie zaleca się stosowanie urządzeń takich jak separatory amalgamatu, które mają za zadanie bezpiecznie wyeliminować cząstki tej szkodliwej substancji. Od 2019 roku każdy gabinet dentystyczny będzie musiał posiadać w wyposażeniu właśnie taki sprzęt. Czy jest to sensowne rozwiązanie? Jakie są tego powody? O tym poniżej.

Wpływ rtęci na ludzi i środowisko

Separator amalgamatuRtęć jest od lat uznawana za substancję niebezpieczną i bardzo szkodliwą. Oprócz niekorzystnego działania na środowisko naturalne zauważa się także bardzo złe oddziaływanie na organizmy żywe. Amalgamat stosowany w stomatologii zawiera cząsteczki rtęci, dlatego jego usuwanie, a także pracowanie z takim materiałem nadal jest bardzo szkodliwe. Z tego względu od 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy dotyczące tego, iż każdy gabinet ma posiadać separatory amalgamatu. Wynika to przede wszystkim z braku innych rozwiązań w zakresie bezpiecznego pozbywania się rtęci z wypełnień amalgamatowych. Warto tu wspomnieć jaki w ogóle wpływ ma rtęć na ludzi. Otóż przede wszystkim bardzo niekorzystnie wpływa na układ immunologiczny co objawia się chorobami takimi jak Hashimoto czy też Alzhaimer. Odbija się także niekorzystnie na układzie trawiennym oraz nerwowym i powodować może takie schorzenia jak Parkinson. Dzięki separatorom amalgamatu z pewnością nie da się uniknąć takich chorób całkowicie, ale można będzie w dużej mierze ograniczyć wypływanie do środowiska powodującej takie schorzenia rtęci.

Separatory amalgamatu – skuteczność

Stosowanie separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych już niedługo będzie obowiązkiem każdego właściciela. Jednak czy takie urządzenia są naprawdę skuteczne? Otóż tak. W praktyce separatory pozwalają całkowicie wyłapywać cząsteczki rtęci i przekazywać je do bezpiecznej utylizacji. Celem stosowania takiego sprzętu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa dentystom, pacjentom, a także całego otoczenia i środowiska. Skuteczność działania urządzeń jest naprawdę duża, dlatego też ich stosowanie jest jak najbardziej sensowne. Jedynymi gabinetami, w których nie będzie musiał znajdować się separator amalgamatu, są przychodnie ortodontyczne oraz protetyczne, gdzie po prostu nie pracuje się w żadnym wypadku z amalgamatem. Cena takiego sprzętu jest jak najbardziej przystępna, gdy pod uwagę weźmie się pełną skuteczność.